ائتلاف انتخاباتی « شیفتگان خدمت» با اعلام اسامی اولیه 25 نامزد مورد حمایت خود، رسما اعلام موجودیت کرد.
به گزارش آینانیوز، این ائتلاف در نظر دارد از میان ائتلاف های موجود نسبت به گزینش لیستی واحد متشکل از 15 کاندیدای شورای شهر اقدام خواهند نمود.
بنابراین گزارش از  25 نفر اولیه این لیست 6 نفر از اعضای یاوران غدیر نیز در آن دیده می شوند که عبارتند از:

1 -  مهران حاجیلو

2 - حبیب نجف پیر

3 - مرتضی پیری

4 - حسین بخشایشی

5- رسول خوشبختی


6- رضا هادیلو