سبحان نجفقلیان سخنگوی ائتلاف آبادگران ارومیه اظهار داشت: طبق برنامه ریزی به عمل آمده در دبیرخانه ستاد ائتلاف آبادگران، تیم نظرسنجی در طول هفته گذشته اقدام به سنجش افکار و ارزیابی کاندیداهای این ائتلاف نموده و که نتیجه آن بدین شرح اعلام می گردد:

 1-  مهران حاجیلو                                             12-  روح ا... حضرتپور 

2-   قاسم رشیدنژاد                                         13- اسماعیل الماسی

3-  رضا هادیلو                                                  14- پرویز جلیلی

4-  میرعلی محمدی                                         15- الیاس گندمی

5-  لطیفه مبین                                                 16- جعفر ظرف فروش

6-  حسین بخشایشی                                      17- فخر علی مناف زاده

7-   هادی بهادری                                             18- سهراب فتوحی

8-   اکبر احمدپور                                               19- تقی فرهودی

9-  محمد ستارپور                                             20- موسی اسماعیلی

10-  علی بهروش                                              21- محمد رضا علیزاده امام زاده

11-   رسول اصغرزاده                                        22- محراب آقاپور

یادآور می شود که اسامی 8 نفر از ائتلاف یاوران غدیر در این ائتلاف به چشم می خورد.