به گزارش اروم نیوز اسامی ائتلاف « شهر پاک » بشرح زیر اعلام گردید .3 نفر از این اسامی از ائتلاف یاوران غدیر می باشد.

1- مهران حاجیلو

2- محمد ستارپور

3- کریم سعید شعبانلو

4- حسین بخشایشی

5- روح ا... حضرتپور

6 - رسول اصغرزاده

7 - اسماعیل الماسی

8 - اکبر نوری

9 - موسی اسماعیلی

10 علی بهروش

11- جواد سنبلی

12 - جعفر ظرف فروش

13- سهراب فتوحی

14- نیره الهامی

15 لطیفه مبین