اسامی ائتلاف «اورمو آذربایجان سسی» بشرح زیر اعلام شد. 5 نفر از این ائتلاف نیز از ائتلاف یاوران غدیر می باشند.

1- مهران حاجیلو

2- حسین بخشایشی

3- میر علی محمدی

4- مرتضی پیری

5- هادی بهادری

6 - روح ا... حضرتپور

7 - سید علی رضوی

8 - رسول اصغرزاده

9 - سید هادی ذاکر

10 - محمد ستارپور

11- پرویز جلیلی

12- محمد رضا علیزاده امامزاده

13 - سهراب فتوحی

14 - سیاوش سلیمانی پور

15 - تقی فرهودی