کاندیداهای مورد حمایت خادمین اهل بیت (ع) و هیئات مذهبی و مجمع ذاکرین شهرستان ارومیه در چهارمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر ارومیه بشرح زیر اعلام گردید .

1. مهران حاجیلو

2. کریم سعید شعبانلو

3. حبیب الله غالب

4. حبیب نجف پیر

5.  قاسم رشیدنژاد

6. مقصود مرتاض

7.  رسول اقدمی

8. محمد ستارپور

9.  حسین بخشایشی

10. حجت الاسلام خلیل پور

11. حجت الاسلام قنبری

12. رسول اصغرزاده

13.  پرویز جلیلی

 14. خیبر تیبا

15. سید هادی ذاکر

16. جواد سنبلی

17. سهراب فتوحی

18. علی بهرورش

19. علی مجرد

20. اسماعیل الماسی