برنامه‌های ائتلاف یاوران غدیر اعلام شد:

در جمعه شب که دومین روز برنامه های رزمندگان ثارالله در اعلام و معرفی کاندیداهای مورد حمایت خویش بود و هر شب در جنب مسجد لطفعلی خان برگزار می شود ابتدا آقای مقصود مرتاض سخنانی را ایراد سپس آقای مهندس حسین غفاری به تشریح برخی از برنامه های مورد توجه یاوران غدیر پرداخت. برنامه های اعلامی این ائتلاف به شرح ذیل می باشد.

 

1.     نگاه انسان محور به شهر و رفع مشکلات و موانع حقوقی متقابل شهروندان و شهرداری

2.     کمک به تشکیل، سازماندهی و ساماندهی انجمن‌های خیریه مردمی

3.     ایجاد شورایارها در مناطق شهری

4.     ساماندهی دست‌فروشان در بازارچه‌های موضوعی

5.     کاهش آسیب های ناشی از مهاجرت به شهر و رسیدگی به امور اقشار آسیب پذیر در مناطق

6.     جذب و تقویت قانونمند سرمایه گذاری بخش خصوصی در توسعه شهری همراه با مکانیزم نظارتی مناسب

7.     افزایش مشارکت شهروندان در تصمیم سازی برای سرمایه گذاری اجرا و نظارت برنامه ها

8.     تقویت سلامت شورا و سامان دهی درآمدها و انضباط مالی شهرداری

9.     برآورد وضعیت موجود و تعیین وضعیت مطلوب در سطح مناطق  و محلات

10. فراهم نمودن بسترهای مناسب شغلی و درآمدی برای شهروندان

11. سرعت بخشیدن به عمران و توسعۀ شهری و برنامه ریزی جدی برای تکمیل پروژه های در دست اجرا

12. فراهم نمودن تعامل لازم بین شورای اسلامی شهر (به همراهی شهرداری ارومیه) با سازمان نظام مهندسی ساختمان و ادارۀ کل راه و شهرسازی برای ساماندهی امور ساخت و ساز.

13. هماهنگی با ادارات برای ایجاد مدیریت یکپارچه شهری.

14. بازیافت هویت معماری-اسلامی در شهر ارومیه.

15. نگاه عادلانه به عمران و آبادانی در مناطق شهری برای کاهش فاصله طبقاتی

16. انتقال تأسیسات آلاینده به خارج از محیط شهری

17. توسعه توریسم پزشکی با توجه به ظرفیت و موقعیت منطقه­ای

18. ملاحظه فرهنگ بومی و منطقه­ای در برنامه ریزی­ها و مصوبات شهری

19. تعیین سخنگو برای شورای شهر جهت اطلاع رسانی شفاف امور شهری به مردم

20. فعال سازی مرکز پژوهشی و تحقیقاتی شورای اسلامی شهر، برای مطالعه و بررسی مشکلات شهری و پی­گیری علمی اهداف شورا

21. ارتقا فرهنگ شهروندی و افزایش دانش و مهارتهای شهروندی

22. افزایش میزان و کیفیت مطالعه

23. استفاده از تجارب مدیران و کارشناسان و دیگر متخصصین شهری در تولید فکر برای ارتقاء سطح تصمیم گیری و تصمیم سازی

24. افزایش ارتباط الکترونیکی برای سهولت تماس مردم و مسئولین شهری

25. جهت گیری مدیریت شهری به سمت توسعه حمل و نقل عمومی

26. استفاده از ظرفیت­های منطقه‌ای مانند رودخانه شهرچایی برای تفریح و شادابی مردم و ایجاد مشاغل همسو با آنان.

27. فرهنگ سازی جهت بهبود سلامت فردی و اجتماعی شهروندان با تاکید بر ورزش همگانی و بهداشت روانی

28. بهبود و ارتقا فرهنگ تفریح و فراغت و ارائه الگوهای سالم برای افزایش نشاط در شهروندان