دکتر علی نصیری در گفتگو با خبرنگار عصر امید از بسته شدن لیست نهایی ائتلاف صادقین با 13 نفر خبر داد . لیست نهایی این ائتلاف به شرح زیر است


1.علی نصیری ( کارشناس ارشد برنامه ریزی و سازماندهی و مدرس دانشگاه)
2.مهندس امیر علی مجرد ساعتلو (کارشناس ارشد آموزش و مدرس دانشگاه)
3. مهندس جعفر صادق امیری (کارشناس عمران و مدیرکل سابق منابع طبیعی استان)
4. نیّره الهامی ( کارشناس فرهنگی و امور اجتماعی)
5. حجت الاسلام والمسلمین اکبر نوروزنژاد( کارشناس ارشد مبانی حقوق و مشاور و مدرس دانشگاه)
6. مهندس حسین نوری زاد (کارشناس عمران)
7.مهندس نورعلی حق دوست قهرمانلو( کارشناس ارشد عمران و استاد دانشگاه ارومیه)
8. دکتر لطفعلی ناصری (دکترای علوم باغبانی و فضای سبز و استاد دانشگاه)
9.کریم سعید شعبانلو(کارشناس ارشد برنامه ریزی آموزشی و مدرس دانشگاه)
10.سید هادی ذاکر (کارشناس علوم نظامی با گرایش جغرافیا مدیر کل سابق بنیاد شهید استان)
11.محراب آقاپور (کارشناس مدیریت آموزشی تهیه کننده و مجری صدا و سیما)
12.حاج کریم صادقی خانشان (کارشناس معماری) 
13. مجتبی آزادی (کارشناس ارشد حقوق)