به قرار اطلاع فرهنگیان ارومیه گروه ائتلافی خود را معرفی نمودند. در این ائتلاف نیز مهندس مهران حاجیلو و خانم لطیفه مبین از ائتلاف یاوران غدیر دیده می شوند . اسامی ائتلاف فرهنگیان عبارتند از :

آقای مجتبی آزادی

 آقای نصیر پورحاجی

 آقای فرهاد پیری

 آقای مهران حاجیلو

 آقای محمد خلیل پور

 آقای کریم سعید شعبانلو

 آقای سهراب فتوحی

 خانم لطیفه مبین

 آقای مرتضی منافی